Csőd-, felszámolási- és végrehajtási jog/nemperes eljárások

Ügyvédi Irodánk széleskörű tapasztalattal rendelkezik a követelések kezelésével összefüggésben felmerülő feladatok ellátásában, amelynek során – elsődlegesen, de nem kizárólagosan – a hitelezői/jogosulti oldalon felmerülő, a jogszerű követelések érvényesítésére irányuló, illetve annak biztosítására is kiterjedő jogi lépések megtételében működünk közre nagy hatékonysággal.

E működésünk során a címben említett nemperes eljárásokban teljeskörű jogi képviseletet és tanácsadói tevékenységet látunk el, ideértve az eljárásban szereplő felek között esetlegesen létrehozható egyezség megvalósításához szükséges jogi feltételek megteremtésében történő aktív közreműködést is.