Szolgáltatások

Ügyvédi Irodánk ügyfelei részére az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv.-ben foglaltakkal összhangban

  • állandó megbízási jogviszony keretében, illetve
  • eseti megbízások alapján

nyújtja szolgáltatásait.

Az Ügyvédi Irodánkban jellemzően túlsúlyban levő állandó megbízási (keret)szerződések alapján ügyfeleink folyamatosan jelentkező, de a megbízó működése során előforduló, eltérő jellegű igények alapján végezzük.

E tevékenységünk során ügyfeleink napi működése során jelentkező feladatokkal összefüggésben, jogi közreműködést igénylő megkereséseknek megfelelően járunk el, amelynek keretében – egyebek mellett – szerződés és egyéb okiratszerkesztést, véleményezést, jogi tanácsadást, kockázatelemzést végzünk, bíróságok/hatóságok/egyéb szervek előtti képviseletet látunk el, belső szabályzatokat és szerződéses feltételeket állítunk össze.

Az állandó megbízási jogviszony nagyszerű lehetőséget teremt arra, hogy ügyfeleink tevékenységét, üzleti céljait, felépítését, igényeit és elvárásait jobban megismerhessük, ezáltal számos esetben (pl. új jogszabályok megjelenése, illetve meglévők módosulása, egyes gyakorlatok változása) proaktív módon közreműködve figyelemfelhívóan, illetve előkészítő céllal felléphessünk.

Ezen felül e jogviszony típus keretében sokrétűbb alkalom nyílik ügyfeleink gondolkodásmódjának alaposabb megismerésére, amely nemcsak az együttműködést könnyíti meg, hanem Ügyvédi Irodánk részéről komplexebb és intenzívebb tanácsadói aktivitást is lehetővé tesz.

Eseti megbízási szerződések keretében Ügyvédi Irodánk az adott ügyfél által meghatározott konkrét (egyedi) feladat kapcsán felmerülő szolgálatásnyújtást teljesít. Ennek során elvégezzük valamennyi, az adott jogügylet/projekt előkészítésével és eredményes lebonyolításával összefüggő feladatot, ügyfeleink igényei szerint teljeskörűen, vagy valamely részfeladat vonatkozásában.

Amennyiben szolgáltatásainkról és annak feltételeiről további információt igényel, vagy kérdése merülne fel, lépjen velünk kapcsolatba.