Peres eljárások

Bár szakmai hitvallásunk szerint a viták peres eljárásban történő eldöntésének legoptimálisabb megelőzési módja az adott ügylet megfelelő (szerződéses- és egyéb jogi-jellegű) előkészítettsége, ténykérdés, hogy számos esetben nem megkerülhető a vitarendezés peres eljárás útján történő bonyolítása.

Ügyvédi Irodánk jelentős tapasztalattal bír ügyfelei érdekeinek e formában történő megvédésében, illetve érvényesítésében is. E peres jogi képviseleti tevékenység elsődlegesen, de nem kizárólagosan irányul közvetlen gazdasági érdekérvényesítésre, emellett igény szerint kiterjed üzleti partnereink személyiségi jogainak védelmét célzó lépések megtételére is.

A peres képviselet ellátása során minden esetben kiemelt prioritásként kezeljük, hogy ügyfeleink az adott ügy jogi hátteréről közérthető, teljeskörű, az esetleges kockázatokra és lehetséges jövőbeni „jogi forgatókönyvekre” is kiterjedő tájékoztatásban részesüljenek, amelynek tudatában hozzanak meg minden, a peres eljárásra kiható megbízói döntést.