Ügyvédi Irodánk komplex módon biztosít ingatlan ügyletekhez kapcsolódó jogi tanácsadási, képviseleti tevékenységet. Az említett aktivitás túlmutat a hagyományos és szűkebb értelemben vett jogi közreműködésen: Ügyvédi Irodánk nem csak az egyes ingatlanokhoz kapcsolódó szerződések (adásvételi-, bérleti,- opciós-, stb.) ügyfelei igényei szerint történő elkészítését végzi, hanem akár jelentősebb volumenű, összetettebb ingatlanfejlesztési projektek kapcsán felmerülő valamennyi, jogi-jellegű feladatot elvégez.

Magas színvonalon működünk közre ingatlanfejlesztési pályázatok elkészítésében és lebonyolításában, az esetlegesen felmerülő jogi kockázatok elemzésében, tanácsadást végzünk az adott projekt során felmerülő adó- és illetékfizetési jogszabályi háttérrel összefüggésben.

Ügyfeleinknek segítünk az optimális megvalósítási forma megválasztásában és megvalósításában egyaránt.

Az ingatlan projektek megvalósításával összefüggésben nagy tapasztalattal bírunk a kapcsolódó egyéb szerződéstípusok elkészítésében: vállalkozási szerződések, együttműködési megállapodások, társasház létesítésével és működtetésével kapcsolatos, esetleges telekalakításra irányuló szerződések megszerkesztésében.

Ügyvédi Irodánk magától értetődően jogi képviseletet lát el valamennyi, az adott ügylet megvalósításához szükséges eljárás során, valamennyi hatáskörrel bíró, illetékes hatóság és szerv előtt.